Poul Erik Bech Fonden

I 2015 gennemførte vi et generationsskifte i virksomheden, som betyder at EDC Poul Erik Bech i dag for størstedelens vedkommende er ejet af en almennyttig fond, som yder støtte til aktiviteter fortrinsvis til børn, handicappede og flygtninge. Desuden støtter fonden også almennyttige kulturelle aktiviteter indenfor kunst, forskning, musikformål, sports- og idrætsaktiviteter for børn og unge. Desuden bevaring af bygningskulturarven primært i Poul Eriks hjemby Varde.

Ved udvælgelsen af projekter lægger Poul Erik Bech fonden vægt på, at frivillige kræfter er involveret og at støtten gives direkte til slutbrugeren og ikke dækker administration. Fonden ønsker at være med til at skabe glæde og lyspunkter og være en aktiv del af det lokalsamfund, som vi arbejder i. Desuden ønsker fonden at gøre en forskel i Varde.

Ansøgninger til fonden indsendes via det elektroniske ansøgningsskema på fondens hjemmeside. Læs mere om fonden og dennes støtteprojekter på www.poulerikbechfonden.dk

 
Køb hus i Burundi | Job hos os | Kontakt os | Adresser | Links | Presse | Logobank | Om os | Poul Erik Bech Fonden | Ansvar | Hvidvaskloven | EDC.dk