Sale & Lease Back

Hvad er et Sale & Lease Back?

Sale & Lease Back er et moderne finansieringsinstrument til fremskaffelse af kapital for en virksomhed. Virksomheden sælger sin erhvervsejendom til en investor og lejer den herefter tilbage af den nye ejer. Formålet er at frigøre kapital, som virksomheden har bundet i mursten med henblik på en mere optimal anvendelse.

Når kapital er en knap ressource, bør virksomheden overveje, hvordan afkastet optimeres af hver krone, der investeres. Medmindre formålet er at investere i ejendomme, bør virksomheden derfor overveje, om der kan opnås et højere afkast ved at frigøre den kapital, der er bundet i bygninger, og i stedet investere den i virksomhedens kernedrift eller udbetale den til ejerne, som herefter kan placere pengene i andre investeringsmuligheder.

EDC Erhverv Poul Erik Bech har gennem flere år bistået virksomheder med gennemførelse af Sale & Lease Back arrangementer. Sale & Lease Back konstruktioner indgår som et af vores basisprodukter sammen med salg, udlejning og vurdering af erhvervsejendomme.

Kontakt dit lokale EDC Poul Erik Bech erhvervscenter her.

Job hos os | Links | Logobank | Om EDC Poul Erik Bech | Vi støtter | Ansvar | edcerhverv.dk