Hvidvaskloven

Som ejendomsmæglere er vi omfattet af lov om hvidvask, jf. lovbekendtgørelsen nr. 651 af 8. juni 2017.

Efter loven er vi pålagt en række pligter med det formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Disse pligter omfatter blandt andet indhentelse af legitimation på ejere af selskaber, ledelsesmedlemmer m.m., der er part i en sag om formidling af fast ejendom (salg, udlejning m.m.).

Loven pålægger os at opbevare legitimationen på aktuelle kundeforhold og slette den 5 år efter kundeforholdets afslutning. Desuden skal vi i visse tilfælde foretage en kundekendskabsanalyse. Alt dette skal vi foretage ved indledning af et kundeforholdet.

I et bestående kundeforhold er vi samtidig forpligtet til løbende at ajourføre de oplysninger vi har på vores kunder.

Såfremt vi får mistanke om hvidvask af penge og/eller mistanke om, at en transaktion har tilknytning til finansiering af terrorisme, skal vi indberette dette til Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Har du behov for yderligere information om vores politik på hvidvaskområdet, er du velkommen til at kontakte os.

 
Køb hus i Burundi | Job hos os | Kontakt os | Adresser | Links | Presse | Logobank | Om os | Poul Erik Bech Fonden | Ansvar | Hvidvaskloven | EDC.dk